Tarbiyyah


10 Sifat-sifat tarbiyah
10 muwasafat tarbiyyah

Maka apabila seseorang Muslim itu mendapat Tarbiyyah, Maka akan wujud dalam diri Muslim itu sifat-sifat seperti mana yang digariskan oleh Imam Hasan Al-Banna:

1  Qawiyyul Jismi - Kuat tubuh Badan
 
2  Salimul Aqidah - Aqidah yang sejahtera

3  Matinul Khuluq - Akhlak yang Mantap

4  Qadiran Alaa Kasbi - Mampu Berdikari

5  Mutsaqaffal Fikri - Berpengetahuan Luas

6  Mujahadah Alaa Nafsi - Mampu Melawan Nafsu

7  Munazzamun Fi Syuunihi - Tersusun dalam Urusan

8  Shahihul Ibadah - Ibadah yang Betul

9  Harithun Alaa Waqtihi - Menjaga Waktu

10 Nafiun Li Ghairihi - Berguna untuk Orang Lain


Buah yang belum masak tak boleh dimakan. Diri yang belum ditarbiyyah masih belum sedia untuk Menang...


Kita Muslim, menjadikan tanggungjawab kita untuk berdakwah. Dan Ummat Islam mesti menjadi berkualiti... seperti Sultan Muhammad Al-Fatih